Anasayfa / Pozlar / 77.185.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

77.185.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No77.185.1006 (PK_Z_E_06)
TanımıKılavuz/İz Dahili Ortam %100 termo plastik poliüretan (TPU) Hammaddeden Üretilen Çift Taraflı Beyaz Renkli VHB Akrilik Yapıştırıcı Bantlı Hissedilebilir Yüzey
Birimim
KurumPTT

Yapım Şartları

Hissedilebilir Yürüme Yüzeyi İşaretleri (HYYİ): Görme engelli bireyin dokunma duyusuna hitap ederek, az gören kişilerin de kontrast renk ile daha iyi algılaması sağlanarak; yönlendirilmesini ve amaçlarına ilişkin yön değiştirmesini sağlamak, engeller konusunda uyarmak için zeminde tasarlanmış kabartma dokulu ve zemin ile kontrast renkli yüzeylerdir. Kılavuz Yüzey ve Uyarıcı Yüzey olmak üzere iki öğeden oluşur. Kılavuz Yüzey: Yüzeyinde çubuk (düz sırt) şeklinde kılavuzlama kabartma dokusu, hareket yönüne paralel olarak düzenlenmiş izlerdir. Bu öğenin kullanım amacı, görme engelli gidecekleri yere güvenli bir şekilde erişimini sağlamaktır. Genel Özellikler HYYİ’lerTSE ISO 23599 – TS 13536 standartlarına uygun olarak üretilmeli ve uygulanmalıdır. Üretici firmanın kullanacağı hissedilebilir yüzey TSE K 13720 kriterlerine uygun üretilmeli ve TSE veya TSEK 13720 belgesine sahip olmalıdır. Hissedilebilir yüzey ürünlerinin tüm çeşitleri (Kılavuz Yüzey, Paralel Dizilimli Uyarıcı yüzey) %100 Termo Plastik Poliüretan (TPU) hammaddeden üretilmiş olmalıdır. TPU hammaddesi dışında herhangi bir katkı maddesi içermemelidir. Uygulama yapılan zeminle kontrast renge sahip olmalıdır. Hissedilebilir yürüme yüzey ürünleri idarenin karar vereceği renk ve formda imal edilebilir olmalıdır. Ancak renk seçiminde kırmızı ve yeşil tonlarından kaçınılmalıdır. Çünkü en yaygın renk körlüğü kırmızı ve yeşildir. Hissedilebilir Yürüme Yüzeyi Kılavuz İz Teknik Şartnamesi Kılavuz yüzeyler bir yürüyüş güzergâhını belirlemek için kullanıldığında, en az 250 mm etkin genişliğe sahip olmalıdır. Kılavuz HYYİ’lerin belirli bir açıdan yaklaşmakta olan kişiler tarafından algılanması arzu ediliyorsa, etkin genişliğin en az 550 mm olması gerekmektedir. Kılavuz yüzeyin her iki yanında en az 600 mm’lik bir engelsiz yüzey bulunması gerekmektedir. (bknz: TS 23599 madde 4.5.4) 300mmx300mm (±%0,5) genişliğindeki alan içinde kılavuz yüzeyde birbirinden bağımsız 4 adet paralel çubuk bulunmalıdır. Hissedilebilir yürüme yüzeyi kılavuz izlerin her kenarı pahlı olmalıdır. Hissedilebilir yürüme yüzeyi kılavuz izlerin eksen aralıkları 65mm-75 mm arasında olmalıdır. Hissedilebilir yürüme yüzeyi kılavuz izlerin düz sırt uzunluğu 270 mm ve üzerinde olacaktır. Hissedilebilir yürüme yüzeyi kılavuz izlerin drenaj aralıkları 20mm-30mm arasında olacaktır (derzler bu ölçüye dâhildir). Hissedilebilir yürüme yüzeyi kılavuz izlerin düz sırt genişliği 20mm-25mm, alt taban genişliği düz sırttan 10mm (±1mm) fazla olacaktır. Çubukların yüksekliği 4mm den az, 5mm den çok olmayacaktır. Hyyi Yapıştırma Malzemesi Çift taraflı beyaz renkli VHB akrilik yapıştırıcı bant olmalıdır. VHB akrilik bandın kalınlığı 1.00mm ila 1.20 mm, yoğunluğu 800 kg/m3 – 820 kg/m3 (ASTM D-792), çekme ve kopma mıkavemeti 975kPa – 1050kPa (ASTM D-897), dinamik mukavemeti 650kPa – 690kPa, (ASTM D-1002), esnekliği: % 750 – % 800 (ASTM D-3330) aralığında olmalıdır Suya, neme, ısıya (Yüksek-Düşük), dayanıklı olmalıdır. Emici olan ve olmayan yüzeylerin birbirine yapışmasında (metal, çelik, andezit, granit, bazalt, cam, mermer, seramik, asfalt, beton, plastik, kauçuk vb. yüzeylerde) iyi netice vermelidir. Bant ayrışmaya uğramamalı ve açma-bırakma yapmamalı, kapalı hücre yapısına sahip olmalıdır. İç ve dış mekân uygulamalarında tam performanslı olarak yapışma sağlamalıdır. Kısa sürede (uygulamadan sonra en geç 15 dk yapışma ve 1 saat içinde yolcu kullanımına verilebilme ) yaya trafiğine açılabilir özellikte olmalıdır. Yapıştırıcı VHB çift taraflı bant UV Işınlarına yüksek dayanımlı olmalıdır. Yapıştırıcı VHB çift taraflı bant ,ortalama yaya yükünde en az 3 yıl malzeme ve uygulandığı zemin ile bütünlük sağlamalıdır. Yapıştırıcı VHB çifty taraflı bant; Likit gaz, Mineral yağlar, Motor yağları, kimyasal temizlik malzemelerine dayanımlı olmalıdır. Bu değerlendirmeler Yapıştırıcı VHB akrilik bandın Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarında ( MSDS ) Türkçe olarak yazılı bulunmalıdır. VHB akrilik bandın kimyasal değerleri uluslar arası REACH belgesi ile belgelendirilmiş olmalıdır. VHB akrilik çift taraflı bandın; insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilerinin olmadığını gösterir uluslar arası ROSH belgesi bulunmalıdır. Hissedilebilir Yürüme Yüzeyi Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar Uygulama yapılacak olan zemin İzopropilalkol (İPA) ile temizlenerek hazırlanmalıdır. Projesine uygun olarak montaj şablonu ile işaretleme yapılmalıdır. Hissedilebilir yürüme yüzeyi kılavuz izlerin aplike edileceği alanlara, VHB akrilik çift taraflı bandın tutunmasını yoğunlaştırmak için Primer uygulanmalıdır. Hissedilebilir yürüme yüzeyi uyarıcı iz malzemesinin üzerindeki koruyucu kağıt çıkarılarak önceden hazırlanmış zemine yapıştırılmalı üzerine ağırlık uygulamak suretiyle zemine tutunması hızlandırılmalıdır. En az 30 dakika en fazla 60 dakika sonra kullanıma açılabilmelidir. Hissedilebilir yürüme yüzeylerinin uygulama işlemi TS ISO 23599 ve tamamlayıcı standardı olan TS 13536 standartlarına uygun yapılmalıdır. Garanti: İstekli Firmaca tüm ürünlerin; yapılacak uygulamalarından sonraki süreçte, malzemelerin üretim ve uygulama hatalarından kaynaklı sorunlara karşı “zemine uygulanma tarihinden” itibaren 2 yıl garantili olmalıdır. İdareye Sunulacak Belgeler: Hissedilebilir yürüme yüzeyi malzemelerine ait test belgeleri, üretici firmaya ait TSEK 13720 belgesi,çift taraflı VHB akrilik banda ait Reach ve Rosh belgelerini Türkçe olarak, hissedilebilir yürüme yüzeyleri için 2 yıllık malzeme ve uygulama garanti belgesi istekli firma tarafından idareye teslim edilmelidir. TABANSIZ BANTLI KILAVUZ YÜZEY HİSSEDİLEBİLİR YÜZEY (UYARI /NOKTA) HARİCİ ORTAM TEKNİK ŞARTNAMESİ (TABANSIZ) DÜBELLİ POLİYAMİD HİSSEDİLEBİLİR YÜRÜME YÜZEYİ İŞARETLERİ (HYYİ) ÜRÜNLERİNE AİT GENEL ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ: GENEL ÖZELLİKLER: HYİİ’lerTSE ISO 23599 – TS 13536 standartlarına uygun olarak üretilmeli ve uygulanmalıdır. Üretici firmanın kullanacağı hissedilebilir yüzey TSE 13720 kriterlerine uygun üretilmeli ve TSE veya TSEK belgesine sahip olmalıdır. Hissedilebilir yürüme yüzey ürünleri Polyamid (PA 6)malzemeden idarenin karar vereceği renk ve formda imal edilebilir olmalıdır. Ancak renk seçiminde kırmızı ve yeşil tonlarından kaçınılmalıdır. Çünkü en yaygın renk körlüğü kırmızı ve yeşildir.

Analizi

Rayiç NoÖnceki Rayiç NoTanımıBirimiMiktar
PTT-ÖZEL.123
Kılavuz/İz Dahili Ortam %100 termo plastik poliüretan (TPU) Hammaddeden Üretilen Çift Taraflı Beyaz Renkli VHB Akrilik Yapıştırıcı Bantlı Hissedilebilir Yüzeym1,000000