Anasayfa / blog

blog

Erişebilirlik Cezaları

1. Fiziksel Çevrenin Engellilerin Erişebilirliğine Uygun Düzenlenmesi Zorunlu mudur? Kentsel yaşamın engellilerin erişilebilirliğine uygun olarak düzenlemesi yasal olarak zorunludur. Bu kapsamda şu yasal düzenlemeler yapılmıştır: 3194 Sayılı İmar Kanununda ve yönetmeliklerinde kentlerde her alanda erişilebilirliğin sağlanması için imar planları, kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda Türk Standartları Enstitüsü’nün ilgili …

Daha fazlası

Hissedilebilir Yüzey Nedir? Çeşitleri, Genel Özellikleri

Ürünlerimiz, görme engellilerin günlük yaşamda rahat hareket etmeleri için iç ve dış mekanlara rahatlıkla uygulanabilen polimer esaslı kabartmalı yüzey ürünleridir. Hissedilebilir yüzey, hissedilebilir zemin veya engelli yolu olarak tanımlanan ürünlerimizin amacı, görme engelli bireylerin yürüdüğü istikametteki muhtemel tehlikelere karşı uyarmak ve istediği yere güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamaktır. Kılavuz İz, Uyarıcı Yüzey …

Daha fazlası

Hissedilebilir Yüzey Ölçülendirmeleri

Hissedilebilir yüzey, hissedilebilir zemin işlerinde ürün siparişi verirken ya da projelendirirken en çok karşılaşılan sorun; m2 mi, mtül mü, adet mi yoksa nokta veya çubuk sayısı olarak mı sipariş verileceğidir. Hissedilebilir zemin, hissedilebilir yüzey  projeleriniz ya da siparişleriniz de aşağıdaki detayların sizlere yol gösterecektir. 60*60 cm hissedilebilir zemin uyarıcı yüzey …

Daha fazlası

Erişilebilirlik İle İlgili Çalışmalar

Engelliler için erişilebilir olmak konusunda son dönemde ülkemizde çok büyük çalışmalar yapılmakta, engelli uygulamaları hızla devam etmektedir. Gerek görme engelli gerek işitme engelli gerekse fiziksel engelliler için yapılan bu düzenlemeler, engellilere özgürce dolaşma ve ihtiyaçlarını giderme imkanı sunmaktadır. Cadde ve sokaklarda engelli erişimi, binalarda engelli erişimi konusundaki bu düzenlemeler engelli …

Daha fazlası